Hoe beschermt u uw Bedrijf tegen Cybercriminaliteit?

Gedragsverandering begint bij Bewust zijn

Veilig Gedrag moet onderhouden worden

 

Workshops


Cybercrime

Deze workshop van een 1/2 dag is geschikt voor iedere medewerker van een organisatie die gebruik maakt van ICT-middelen en werkt met bedrijfsinformatie. Het is een niet technische workshop over de gevaren van Internet, het gebruik van social media, en cybercriminaliteit. Er is geen specifieke voorkennis benodigd. De deelnemers worden bewust gemaakt wat er allemaal beschermd moet worden en wat de waarde is van bedrijfsinformatie.
Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor cybercriminelen om bij uw kroonjuwelen te komen en wat de gevolgen kunnen zijn. De verschillende vormen van cybercriminaliteit worden uitgelegd waardoor de deelnemers beter begrijpen wat de risico’s zijn waaraan ze blootstaan, zowel op het werk als thuis in de privé situatie. Uiteraard wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke maatregelen om het risico op cybercriminaliteit te verlagen.
De deelnemers wordt constant gevraagd de informatie te projecteren op hun eigen werksituatie.
Dit resulteert in een persoonlijk actieplan aan het eind van de dag.
Aan deze workshop kunnen maximaal 12 personen deelnemen.

  Naam*

  Email*

  Telefoon

  Bedrijf

  Ik wil het volgende vragen

  Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

  Inhoud

  workshops privacy Cybercrime

  • Wat heeft u te beschermen?
  • Waar liggen de dreigingen?
  • Wie zijn de hackers?
  • Hoe werken hackers?
  • Welke schade en risico’s loopt u?
  • Welke maatregelen zijn mogelijk?
  • Hoe weegt u de maatregelen af tegen de risico’s?
  • Welke wet en regelgeving is er?
  • Wat is digitaal verantwoord ondernemen
  • Bescherming strategieën die u kunt volgen (Handvatten)
  • Gaande de workshop maakt u een persoonlijk actieplan

  Voor wie bestemd?

  Deze workshop is geschikt voor iedere medewerker van een organisatie die gebruik maakt van ICT-middelen en werkt met bedrijfsinformatie die beschermd moet worden. Er is geen specifieke voorkennis benodigd.

  Uw investering

  Voor een in-house workshops gelden speciale tariefen. Er mogen aan een in-house workshop maximaal 12 mensen deelnemen aan de workshop, waardoor de prijs per persoon erg aantrekkelijk wordt.
  • 595 euro per persoon (Bij open rooster)
  • 1180 Euro per sessie (Bij workshop bij u aan het bedrijf, max. 12 personen)


  Privacy

  Met deze workshops vergroten we het bewustzijn en creëren we draagvlak op het gebied van de Europese Privacywetgeving. (AVG / GDPR).

  De workshop van 4 uur is ontwikkeld voor directie, lijnmanagement en afdelingshoofden die verantwoordelijk en/of betrokken zijn bij het borgen van privacy governance in de organisatie. Deze personen dienen op de hoogte te zijn van de Europese regels omtrent het beschermen en waarborgen van de privacy van persoonsgegevens in verband met de verplichtingen en de gevolgen voor de aansprakelijkheid, de auditability en de compliance.

  Tijdens de workshop gaan we in op de wijzigingen en de gevolgen van de Europese wetgeving (AVG / GDPR). Wat moet je doen en welke informatie moet je beschikbaar hebben in de privacy administratie?

  Tevens zal uitgelegd worden wat de verplichtingen zijn die de nieuwe wetgeving oplegt en op welke manier een bedrijf zich kan voorbereiden om te voldoen aan deze wetgeving.

  Onderwerpen

  • De wet & regelgeving
  • Wat zijn de eisen?
  • Wat betekent dit voor u?
  • Wat moet u minimaal doen?
  • Hoe kunt u voldoen?
  • Hoe pakt u het aan?
  • Welke maatregelen moet u nemen?

  Voor wie bestemd?

  Deze workshop van 4 uur is geschikt voor iedereen die binnen uw organisatie die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid en de privacy van persoonsgegevens. (Bijv.: directie, compliance officers, financiële medewerkers, personeelszaken, juridische medewerkers, ICT personeel). Er is geen voorkennis benodigd.

  In huis

  • In-huis training 4 uur.
  • 1180 euro per sessie (1 dagdeel).
  • Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen aan deze workshop.
  • Reiskosten worden in rekening gebracht @ 45 cent per gereden kilometer.

  —– Neem Contact op —–