Hoe beperkt u de mogelijke gevolgen van cybercrime?

Hoe bereidt u uw organisatie voor op de nieuwe privacy wetgeving?

Presentaties over cybercriminaliteit en privacy.

 

Digitale Weerbaarheid


Medewerkers die bewust en veilig handelen met alle ICT apparaten, software en gegevens. Dat zou iedereen willen, toch? Met het Digitale Weerbaarheid programma brengt u duurzaam veilig gedrag in uw organisatie zonder dat u alle technische details hoeft te kennen.

Security digitaal weerbaarheid programma awareness bewust training workshop management risico adviseur medewerker coaching

Kenmerken

 • Een programma met 7 modules, elk met een vast tijdskader en resultaat.
 • Doorlooptijd ± 1 kwartaal met 9 meetings van een halve dag.
 • Modules voor management, medewerkers en ICT professionals.
 • Ook afzonderlijk te volgen.
 • Programmamanagement via Sebyde Academy, indien gewenst.
 • Trainingen en workshops door zeer ervaren Coaches en Security specialisten.
 • Kennis vergroten hoe om te gaan met ICT middelen en informatie
 • De bijeenkomsten zijn klassikaal en interactief.
 • Er wordt rekening gehouden met de cognitieve instelling van de cursisten.
 • Krachtig leerproces door interactie met medecursisten.
 • Flexibel ten aanzien van uw trainingsbehoefte.
 • Vaardigheid training voor elke medewerker (phishing, email, wachtwoorden, …)

Module 1. Optimaal Weerbaar

“Hoe implementeer ik een Security Awareness Programma in mijn organisatie?”

De Sebyde management workshop helpt u om snel, doeltreffend en met voldoende draagvlak uw security awareness programma te realiseren. U verkrijgt draagvlak en commitment van het senior management. Tijdens de workshop maken we samen met u de speerpunten, verwachtingen en doelstellingen rond het security awareness programma helder.

Dat betekent dat uw organisatie met één vel papier volledige duidelijkheid krijgt over de gewenste informatiebeveiliging situatie. Het accent ligt daarbij op interactie, inspiratie en betrokkenheid van managers en medewerkers. Met een professionele en doelmatige monitoring van het resultaat. Zonder overbodige regels of administratieve handelingen.


Voor wie?

 • Managers & leidinggevenden die een rol spelen ten aanzien van ICT en informatiebeveiliging
 • De eindverantwoordelijke in het bestuur, diegene die aansprakelijk ( accountable ) is voor ICT en het informatiebeveiliging beleid
 • De verantwoordelijke voor de invoering van informatiebeveiliging
 • De verantwoordelijke voor de invoering & executie van het informatiebeveiliging beleid
 • De uitvoerder van het informatiebeveiliging beleid
 • Een businessvertegenwoordiger, diegene die verantwoordelijk is voor het meest kritische bedrijfsproces; bijvoorbeeld een lijnmanager

Kenmerken

 • Doorloop plusminus 5 dagen
 • Maximaal aantal deelnemers is 10
 • Workshop van 1/2 dag
 • Zeer interactief
 • Coach & security specialist aanwezig
 • Geen informatiebeveiliging kennis vereist
 • Een intakevragenlijst
 • On Site
 • Compleet plan op één A3
 • Plan van aanpak

Uw investering

 • 1/2 dag workshop
 • Prijs op aanvraag

Resultaat

 • Een overzichtelijke A3 met alle doelen, speerpunten, stappen, voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk
 • Een plan van aanpak voor een weerbaarheid programma in uw organisatie
 • Verbeterpunten in de organisatie

Module 2. Bewust Worden

Een eendaagse training die mensen bewust maakt en inzicht verschaft in wat dient te worden beschermd, welke dreigingen er zijn, welk risico men loopt en hoe die risico’s aan te pakken.

De training bevat een aantal interactieve oefeningen waarbij nagedacht wordt over de eigen persoonlijke situatie en de toepasbaarheid in uw organisatie. De deelnemers worden constant gestimuleerd om de informatie te projecteren op hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de dag gaat men naar huis met een persoonlijk actieplan welke aanzet tot nadenken en eventueel al verbeterpunten bevat.

Voor wie?

 • Van bestuur tot kantoormedewerkers
 • Van de afdeling HR tot ICT beheer
 • Kortom alle medewerkers

Kenmerken

 • Interactie met medecursisten
 • Kennis vooraf niet noodzakelijk
 • Workshop
 • On site
 • Minimaal 4 deelnemers
 • Maximaal 10 deelnemers

Inhoud

 • Overzicht van de dreigingen, risico’s en maatregelen
 • Overzicht van security incidenten vanuit de media.
 • Risico’s die men loopt bij persoonlijk gebruik van IT.
 • Richtlijnen of goed gebruik om risico’s te beperken.
 • Security kwesties die spelen in de eigen organisatie of de industrie.
 • De financiële, operationele en reputatie schade door security incidenten.
 • De persoonlijke consequenties van security incidenten.

Uw investering

 • 1 dag workshop
 • Prijs op aanvraag

Resultaat

 • De deelnemers zijn zich bewust van eigen gedrag in omgang met ICT middelen en informatie en kunnen dit vertalen naar hun eigen organisatie
 • Ze hebben een eerste inzicht gekregen in de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van incidenten
 • Deelnemers zullen incidenten en dreigingen sneller herkennen en weten wat er mee te doen.
 • Deelnemers krijgen een globaal idee welke mogelijkheden er zijn om in te breken in netwerk, systemen, databases, applicaties.

Module 3. Bewust Zijn

Het is bewezen dat het effect van een training vergroot wordt als er na een tijdje een herhaling van de belangrijke onderwerpen wordt gegeven. Module 3 van het Sebyde weerbaarheid programma is een terugkom-sessie van een halve dag die 4-6 weken na module 2 georganiseerd wordt. Men heeft de informatie van module 2 dan gedurende een aantal weken kunnen toepassen in de praktijk en ook kunnen testen wat wel/niet werkt in de eigen organisatie. Op deze dag bespreken we gericht over de mogelijke security maatregelen en welke verbeterpunten er zijn. We behandelen het persoonlijk actieplan, wat wel en wat niet werkte en wat de deelnemer/ster er eventueel van weerhield om bepaalde verbeteringen aan te brengen.

Kenmerken

 • Interactie met medecursisten.
 • Doelgroep: medewerkers.
 • Kennis vooraf : module “Bewust Worden”.
 • ½ dag.
 • Inclusief 1 uur gesprek met de opdrachtgever.
 • PAP, het Persoonlijk Actie Plan zet u aan tot het verbeteren of aanleren van risico mijdend gedrag.

Resultaat

 • Herijken en beoordelen van het PAP, hoe ging het in de praktijk?
 • De gevolgen & verantwoordelijkheden van het eigen handelen voor het bedrijf zijn bekend.
 • Verbeterpunten.

Module 4. Bewust Handelen

Is een masterclass in bepaalde specifieke vaardigheden, dit kunnen 1 of meerdere onderwerpen zijn. Deelnemers verbeteren hun vaardigheden en bouwen hiermee ervaring op.

 • Phishing: Inzage in de verschillende vormen van phishing. Hoe herken je phishing? Hoe ga je er mee om?
 • Wachtwoorden: veilig gebruik van passwords in de organisatie.
 • Privacy incidenten: Hoe herken je ze. Hoe ga je er mee om?

Wenst u een speciale masterclass? Neem dan contact met ons op.

Kenmerken

 • Interactie met medecursisten.
 • Duur 3 uur.
 • Klassikaal.
 • Oefening en coaching.

Resultaat

 • Vaardigheid onder de knie.
 • Verbetering van het gedrag.
 • Bewust over de noodzaak.

Module 5. Ambassadeur

In deze module leren we één of meerdere personen in uw organisatie in methodes om een security awareness programma te organiseren in hun bedrijf. Awareness is ten slotte een doorlopend proces en dient onderhouden te worden.

Kenmerken

 • Doelgroep: aangewezen trainer(s)
 • ½ dag
 • Interactief
 • Coach
 • Kennis vooraf: “Bewust worden, zijn en handelen”

Resultaat

 • Beheerst technieken om het onderwerp “security awareness” te bespreken.
 • Heeft praktische tips hoe je een security awareness campagne opstart.

Module 6. Update

Ook mensen hebben security-updates nodig. Uw organisatie verandert, de buitenwereld verandert, al met al genoeg redenen om u op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken met betrekking tot security en de risico’s. Deze sessies zijn om twee redenen erg belangrijk. Ten eerste hou je door middel van deze sessies het onderwerp security op de agenda van de medewerkers en geef je aan dat security belangrijk wordt gevonden. Ten tweede blijven de medewerkers up-to-date over de nieuwe ontwikkelingen. Op het zelfde moment ook een goede gelegenheid om vragen te stellen en mogelijke problemen nog eens onder de loupe te nemen.

Kenmerken

 • Doelgroep : Medewerkers & Trainers
 • ½ dag
 • Er wordt een update gegeven met de laatste informatie of ontwikkelingen rondom cybercriminaliteit
 • Een vragen uurtje met de opdrachtgever, bijpraten, nieuwe behoeftes

Resultaat

 • Security level blijft op gewenst niveau
 • De weerbaarheid van uw medewerkers is weer op niveau
 • Kennis blijft in organisatie

Module 7. Secure Coding

Het beveiligen van software door gebruik te maken van secure coding technieken is tegenwoordig van groot belang. Veel security maatregelen kunnen vanuit de broncode van een applicatie geregeld worden. Security dient al bij het ontwerp van een applicatie meegenomen te worden. Organisaties moeten preventieve maatregelen nemen door systemen en software van binnenuit veilig te maken.

Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor ontwikkelaars, programmeurs, code testers en code reviewers.

De deelnemers worden eerst meegenomen naar de wereld van cybercriminaliteit. Wat heb je te beschermen, waar liggen de gevaren en dreigingen. Op welke manier gaan hackers te werk? Hoe kan een organisatie zich beschermen? Wat is de rol van een programmeur / ontwikkelaar daarin? Wat is OWASP en de OWASP top tien? Tenslotte zullen de deelnemers aan de slag gaan met praktische oefeningen.

Er zijn de volgende secure coding workshops:

 • Secure coding in PHP 

—– Neem Contact op —–

  Naam*

  Email*

  Telefoon

  Bedrijf

  Ik wil het volgende vragen

  Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen