Sebyde Academy richt zich op veilig menselijk handelen; het vergeten domein.

Van onbewust onveilig gedrag naar onbewust veilig gedrag.

Unieke pluspunten van de Sebyde methodiek.

Secure by Design – Secure by Behaviour

 

Sebyde Academy

Sebyde Academy werkt aan een veiliger wereld door mensen bewust te maken van het belang van zorgvuldig omgaan met informatie en ICT-middelen. Ook stimuleren wij het bouwen van veilige systemen. In onze trainingen, workshops en presentaties zetten wij in op duurzame gedragsverandering op het gebied van veiligheid. Om zo het risico van cybercriminaliteit terug te dringen en de privacy te beschermen.

Sebyde BV

Gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. ‘Se-by-de’ staat voor Secure by Design, een bekend begrip in de securitywereld. Het is gebaseerd op de idee dat systemen en software alleen veilig kan zijn als er tijdens het ontwerp al rekening is gehouden met security en privacy.
De diensten van Sebyde BV rusten op drie pijlers: de techniek, de processen en de mens.

over ons Mens Proces en techniek

Mens
Trainingsinstituut Sebyde Academy verzorgt een uitgebreid aanbod van trainingen, workshops en themabijeenkomsten over security en privacy awareness en IT securitybeheer. Hoe reageren uw medewerkers op phishing mails? Maar liefst 40% van de security-incidenten is het gevolg van menselijk handelen. Het is dus van het grootste belang dat uw mensen bewust zijn van de gevaren en risico’s van onzorgvuldig omgaan met informatie en ICT-middelen.

Techniek
Sebyde BV biedt verscheidene technische mogelijkheden om uw netwerken af te schermen voor indringers van buitenaf. Het gaat dan onder meer om firewalls, intrusion prevention systemen, access management systemen en identity management systemen. Wij werken samen met een aantal business partners die zijn gespecialiseerd in deze technische oplossingen.

Proces
Sebyde BV brengt uw processen rond security en privacy in kaart en helpt u het beheer te organisaeren. Wie is verantwoordelijk, wie voert welke taken uit? Hoe wordt een security-incident afgehandeld? En hoe vaak laat u uw webapplicaties controleren op kwetsbaarheden? Maken uw programmeurs gebruik van secure coding technieken? Wij adviseren u graag over mogelijke en haalbare oplossingen om uw risico’s te beheersen.

Naar meer security awareness

handelingen onze visie

Sebyde Academy is gespecialiseerd in het verbeteren van het bewustzijn op het gebied van security en het motiveren van medewerkers tot duurzaam veilig handelen. Wij begeleiden uw mensen van ‘onbewust onveilig’ naar ‘onbewust veilig’ gedrag. Tijdens dit leerproces doorlopen zij de volgende fases:

Theorie en praktijk

Tijdens de trainingen bespreken wij de theorie en besteden we vooral veel tijd en aandacht aan actuele voorbeelden en praktische oefeningen. Uw medewerkers worden zich daardoor bewust van de gevaren, dreigingen en gevolgen van onveilig gedrag en zij zien in hoe deze risico’s kunnen terugdringen. Iedere cursist legt zijn individuele aandachtspunten en doelen vast in een persoonlijk actieplan en gaat daarmee aan de slag in zijn eigen werkomgeving.

veilig gedrag onze visie