Sebyde Academy richt zich op veilig menselijk handelen; het vergeten domein.

Van onbewust onveilig gedrag naar onbewust veilig gedrag.

Persoonlijk actieplan en terugkomdag.

Unieke pluspunten van de Sebyde methodiek.

Secure by Design – Secure by Behaviour

 

Sebyde Academy

Sebyde Academy werkt aan een veiliger wereld door mensen bewust te maken van het belang van zorgvuldig omgaan met informatie en ICT-middelen. Ook stimuleren wij het bouwen van veilige systemen. In onze trainingen, workshops en presentaties zetten wij in op duurzame gedragsverandering op het gebied van veiligheid. Om zo het risico van cybercriminaliteit terug te dringen en de privacy te beschermen.
Sebyde Academy is het onafhankelijke trainingsinstituut van IT-veiligheidsspecialist Sebyde BV.

Sebyde BV

Sebyde BV is Certified IBM Business Partner voor security systems. Gespecialiseerd in applicatie security en security awareness. ‘Se-by-de’ staat voor Secure by Design, een bekend begrip in de securitywereld. Het is gebaseerd op de idee dat software alleen veilig kan zijn als er tijdens de ontwikkeling al rekening is gehouden met security.
De diensten van Sebyde BV rusten op drie pijlers: de techniek, de processen en de mens.

MPT cirkels

Mens
Trainingsinstituut Sebyde Academy verzorgt een uitgebreid aanbod van trainingen, workshops en themabijeenkomsten over security awareness en IT security. Hoe reageren uw medewerkers op phishing mails? Maar liefst 40% van de security-incidenten is het gevolg van menselijk handelen. Het is dus van het grootste belang dat uw mensen zich bewust zijn van de gevaren en risico’s van onzorgvuldig omgaan met informatie en ICT-middelen.

Techniek
Sebyde BV biedt verscheidene technische mogelijkheden om uw netwerken af te schermen voor indringers van buitenaf. Het gaat dan onder meer om firewalls, intrusion prevention systemen, access management systemen en identity management systemen. Wij werken samen met een aantal business partners die zijn gespecialiseerd in deze technische oplossingen.

Proces
Sebyde BV brengt uw processen rond security en privacy in kaart. Wie is verantwoordelijk, wie voert welke taken uit? Hoe wordt een security-incident afgehandeld? En hoe vaak laat u uw webapplicaties controleren op kwetsbaarheden? Maken uw programmeurs gebruik van secure coding technieken? Wij adviseren u graag over mogelijke en haalbare oplossingen om uw risico’s te beheersen.

 

Naar meer security awareness

Sebyde Academy is gespecialiseerd in het verbeteren van het bewustzijn op het gebied van security en het motiveren van medewerkers tot duurzaam veilig handelen. Wij begeleiden uw mensen van ‘onbewust onveilig’ naar ‘onbewust veilig’ gedrag. Tijdens dit leerproces doorlopen zij de volgende fases:

handelingen

Theorie en praktijk

Tijdens de eerste cursusdag bespreken wij de theorie en besteden we vooral veel tijd en aandacht aan actuele voorbeelden en praktische oefeningen. Uw medewerkers worden zich daardoor bewust van de gevaren, dreigingen en gevolgen van onveilig gedrag en zij zien in hoe deze risico’s kunnen terugdringen. Iedere cursist legt zijn individuele aandachtspunten en doelen vast in een persoonlijk actieplan en gaat daarmee aan de slag in zijn eigen werkomgeving.

veilig gedrag

Unieke terugkomsessie

Vier tot zes weken na de cursusdag organiseren we een terugkomdag. Uw medewerkers hebben dan volop gelegenheid gehad om de informatie uit de cursus tot zich te laten doordringen en de nieuwe kennis toe te passen in hun dagelijkse activiteiten. Zij kunnen feedback geven en vragen stellen naar aanleiding van hun ervaringen in de praktijk. Ook bespreken en evalueren wij het persoonlijke actieplan. Met deze terugkomsessie willen wij voorkomen dat uw medewerkers terugvallen in hun onveilige gedrag. Een onderscheidend voordeel van de Sebyde methodiek.

 

Onze Trainers

Derk Yntema trainer adviseur security privacy awareness

Derk Yntema heeft 30 jaar gewerkt bij AHOLD NV, waarbij de laatste 10 jaar verantwoordelijk voor enterprise systems management en security management bij AHOLD Europa. Drijvende kracht achter de strategische aanpak van en verantwoordelijk voor kleine tot grote, wereldwijde, security projecten. In staat om business behoeften te vertalen naar een gewenste ICT infrastructuur en dit vast te leggen in een formele architectuur. Acteert als brug tussen ICT beheer en business, geformaliseerd in een projectmatige aanpak. Stelt daarbij visie en doelen vast en communiceert deze in presentaties, voortgangsrapportages en meetbare KPI’s. Derk geeft regelmatig presentaties over ondermeer cybercrime en privacy. Hij is overtuigd dat het veiliger maken van de ICT in Nederland begint aan de basis, dus het onderwijs. Hij geeft gastpresentaties over Internet crime en privacy op diverse hogescholen.

Neem Contact op

Sebyde Academy
E-mail    info@sebyde.nl
Mobiel    + 31 (0)85 273 33 76
KvK       55 04 13 53

Naam*

Email*

Telefoon

Bedrijf

Ik wil het volgende vragen

Ja, wil de nieuwsbrief ontvangen