Sebyde samenwerking Privacy Protection Europe.

PERSBERICHT

Sebyde start samenwerking met Privacy Protection Europe.

Koog aan de Zaan, april 2015

IT-security specialist Sebyde BV uit Koog aan de Zaan en Soest en Privacy Protection Europe uit Overloon zijn een samenwerking aangegaan om bedrijven te ondersteunen bij compliance en privacy vraagstukken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Beide bedrijven zullen actief samenwerken om het bedrijfsleven te ondersteunen bij de voorbereidingen op de nieuwe privacy wetgeving.

Privacy wetgeving in Europa ondergaat grote veranderingen

Recentelijk zijn er een aantal veranderingen aangebracht in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en in de nabije toekomst komt er een nieuwe Europese Privacy wetgeving die in alle Europese lidstaten van kracht zal worden. De nieuwe wetgeving stelt hoge eisen aan bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Bedrijven dienen zich voor te bereiden. Om het bedrijfsleven te helpen bij deze voorbereiding heeft Sebyde BV een programma ontwikkeld met 5 heldere stappen.

Rob Koch (Commercieel directeur Sebyde BV): “Het voldoen aan de nieuwe wetgeving begint bij een inventarisatie van de gegevens die je in je organisatie verwerkt. Bij deze inventarisatie hoort een beoordeling door een Functionaris Gegevensbescherming. Deze specialist beoordeelt of de gegevensverwerkingen in uw bedrijf voldoen aan de geldende wetgeving. De samenwerking met Privacy Protection Europe brengt dit specialisme beschikbaar voor de dienstverlening van Sebyde”.

Richard van Ineveld (Eigenaar Privacy Protection Europe) is verheugd met deze samenwerking. “De samenwerking met Sebyde resulteert in een complete dienstverlening voor het bedrijfsleven. Met onze juridische kennis op het gebied van gegevensbewerking kunnen we gezamenlijk een gedegen advies geven waarmee bedrijven verder kunnen”.

Voor meer informatie over Sebyde of Privacy Protection Europe kan contact gezocht worden met Rob Koch (+31-653233269) of Richard van Ineveld (+31-6-53243200)

Over Sebyde BV en Privacy Protection Europe

Sebyde BV is IBM Certified Business partner voor security systems en geautoriseerd reseller van Tenable Network Security. Sebyde BV (www.sebyde.nl) helpt beheerders van IT systemen bij het verlagen van het aantal security incidenten.

Privacy Protection Europe is gespecialiseerd in wet- en regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming en treedt op als geregistreerd Functionaris voor de Gegevensbescherming om de compliance te waarborgen en verhoogt de bescherming tegen bestuurlijke boetes en verlaagt de aansprakelijkheidsrisico’s op dit gebied.

Meer informatie

Contactpersoon Sebyde :

Rob Koch (rob.koch@sebyde.nl) of telefoon: +31-6-53233269

Contactpersoon Privacy Protection Europe:

Richard van Ineveld (richard@privacyprotectioneurope.eu) of telefoon: +31-6-53243200

 

Website Sebyde BV: www.sebyde.nl

Website Privacy Protection Europe: www.privacyprotectioneurope.eu

Over Derk Yntema

Applicatie security consultant. Overtuigd dat systemen veilig zijn op het moment dat deze ontworpen en gebouwd zijn met security in het achterhoofd. Met andere woorden "Secure by Design" zijn ontwikkeld. Mede eigenaar van Sebyde, een bedrijf dat organisaties helpt bij het beheersen van risico's op het gebied van applicatie security, infrastructuur security, security awareness, Privacy en veilige software ontwikkeling. Dat doen we door applicaties code scanning, penetratietesten, veilig-gedrag-trainingen, privacy impact assessments en verkoop van test software (IBM security appscan).